PGD

PRVA STRAN

PROJEKTIRANJE

NADZOR

REFERENCE

KONTAKT

PARTNERJI
Delovni čas :

pon. - pet.:
7:00 - 17:00
sob.:
8:00 - 13:00
nedelja in prazniki:
zaprto
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se začne takoj, ko pridobite projektne pogoje, katere mora odgovorni projektant, ki vodi koordinacijo celotnega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), upoštevati v vsaki posamezni fazi projektne dokumentacije. Ko je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja končan, ga moramo skupaj z vlogo predložiti vsem soglasodajalcem (kateri so nam predhodno izdali projektne pogoje), da nam na podlagi projektne dokumentacije in upoštevanih projektnih pogojev izdajo ustrezna soglasja. Pridobljena soglasja je potrebno vložiti v vodilno mapo ter izvod št. 1 in 2 predložiti skupaj z vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na pripadajočo upravno enoto (kamor spada predvidena gradnja oz. poseg v prostor). Na osnovi projektantskega predračuna, ki je sestavni del PGD-ja upravni organ izračuna tudi upravno takso, ki jo je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Na Upravno enoto je potrebno predložiti tudi odločbo in potrdilo o plačilu komunalnega prispevka, ki ga izda pristojni občinski organ (občina). Na podlagi vseh dostavljenih listin in dokumentacije mora upravni organ, če je vloga popolna, odgovoriti oz. izdati gradbeno dovoljenje v 30-ih dneh. Po vročenem gradbenem dovoljenju moramo počakati še 15 dni, da je le to pravnomočno.

PZI

DOKUMENTACIJA

Copyright © Gradbi Iztok Zajc s.p. 2010. Vse pravice pridržane.

OSTALE STORITVE

GALERIJA
:: KAKOVOSTNO - STROKOVNO - UGODNO ::