PID

PRVA STRAN

PROJEKTIRANJE

NADZOR

REFERENCE

KONTAKT

PARTNERJI
Delovni čas :

pon. - pet.:
7:00 - 17:00
sob.:
8:00 - 13:00
nedelja in prazniki:
zaprto
Projekt izvedenih del

Projekt izvedenih del poleg uvodne strani vsebuje izjavo nadzornika in odgovornega vodje projekta za izvedbo ter dokazno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev za projektante in dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti. Vsebuje tudi načrte, ki morajo vsebovati vse elemente izvedene gradnje (konstrukcija, instalacije, naprave,…) v tlorisih in tipičnih prerezih. Kot osnova se lahko uporabijo načrti iz projekta za izvedbo. Spremembe in dopolnitve morajo biti na posameznih načrtih jasno vrisane in označene. Če pri gradnji ni prišlo do nobenih sprememb in dopolnitev, se lahko uporabijo načrti iz projekta za izvedbo, vendar mora biti v tem primeru načrtu priložena podpisana izjava odgovornega projektanta, da do sprememb in dopolnitev ni prišlo.
Za izdajo uporabnega dovoljenja je potrebno na pripadajočo Upravno enoto oddati zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja kateri se priloži dopolnjen projekt za izvedbo oz. projekt izvedenih del. Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt, katerega gradbeno dovoljenje je bilo izdano po izvedeni gradnji, se projekt izvedenih del priloži v obliki projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.


PZI

DOKUMENTACIJA

Copyright © Gradbi Iztok Zajc s.p. 2010. Vse pravice pridržane.

OSTALE STORITVE

GALERIJA
:: KAKOVOSTNO - STROKOVNO - UGODNO ::