ARHITEKTURA

PRVA STRAN

NADZOR

DOKUMENTACIJA

REFERENCE

KONTAKT

PARTNERJI
Delovni čas :

pon. - pet.:
7:00 - 17:00
sob.:
8:00 - 13:00
nedelja in prazniki:
zaprto
Uredimo vam kompletno projektiranje - od urbanistične preverbe lokacije, izdelave idejne zasnove objekta do priprave vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije v skladu z Zakonom o graditvi objektov, tehničnimi predpisi in standardnimi normativi. Pri projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu naročnika pridobimo geodetske posnetke, lokacijske informacije in projektne pogoje ter soglasja.
Na osnovi izdelanih projektov vodimo upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja, spremembe namembnosti objekta oz. legalizacije.
Nudimo vam tudi načrtovanje preureditve obstoječih objektov v obliki izmer, posnetkov obstoječih stanj, načrtov rušenja in načrtov dozidav ali adaptacij.

Projektna in tehnična dokumentacija:
- Idejni projekt (IDP)
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
- Projekt za izvedbo (PZI)
- Projekt izvedenih del (PID)

Izdelava posameznih načrtov, študij in elaboratov:
- arhitekturni načrt
- načrt strojne inštalacije in strojna oprema
- načrt električne inštalacije in električna oprema
- geodetski načrt
- načrt zunanje ureditve
- načrt rušenja in načrt ravnanja z gradbenimi odpadki
- gradbena fizika
- geološko geomehansko poročilo
- popisi del
- varnostni načrt
- študija požarne varnosti
- tehnični elaborati

Za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije ter posameznih načrtov, študij in elaboratov nam povpraševanje pošljite na naš elektronski naslov.


Copyright © Gradbi Iztok Zajc s.p. 2010. Vse pravice pridržane.

OSTALE STORITVE

GALERIJA

PROJEKTIRANJE
:: KAKOVOSTNO - STROKOVNO - UGODNO ::