Z Gradbi v varno prihodnost in prijetno bivalno okolje.

Ustrezen pristop h gradnji objekta je donosna naložba.

Dobrodošli v podjetju Gradbi

Gradbi je strokovna ekipa z več kot 20 let izkušenj na področju projektiranja objektov.
Specializirani smo za lesene, kovinske in zidane objekte.
V sodelovanju z našimi partnerji vam pripravimo vso potrebno dokumentacijo, da bo gradnja objekta potekala tekoče.  

Znanje, izkušnje in strokovnost za naše zveste stranke

Svetovanje

Izkušeni inženirji s področja gradbenih konstrukcij svetujemo investitorjem in naročnikom v vseh fazah načrtovanja in gradnje. S pomočjo prvih idej svetujemo arhitektom že pri zasnovi objekta, kasneje pa s pripravo izvedbenih načrtov poskrbimo, da je nosilna konstrukcija optimalno in racionalno sprojektirana. 

Projektiranje

V podjetju se primarno ukvarjamo s projektiranjem vseh vrst gradbenih konstrukcij. Delo obsega analiziranje in dimenzioniranje konstrukcij iz lesa, betona in jekla. Analize oz. statične izračune izdelujemo s pomočjo sodobnih 3D programov. Projektiranje gradbenih konstrukcij poteka v kompleksnih programskih okoljih in zajema izrisovanje armaturnih načrtov za armirano betonske konstrukcije ter delavniških načrtov za lesene in jeklene konstrukcije. Na osnovi arhitekturne zasnove vam pripravimo najprimernejšo konstrukcijsko rešitev.

Nadzor

Nadzor nad gradnjo objektov ali manjšimi gradbenimi deli izvajamo z redno prisotnostjo na samem gradbišču v smislu stalne kontrole nad kakovostjo izvedenih gradbenih del ter količino gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt. Nudimo usklajevanje vseh udeležencev pri gradnji z upoštevanjem dogovorjenih rokov izgradnje, nadzor nad uresničevanjem investicijskih programov in izvedbo v skladu z zahtevami posameznih soglasodajalcev oz. v skladu z zahtevami in pogoji izdanega gradbenega dovoljenja.

Pogosto zastavljena vprašanja

Da vam prihranimo čas, smo za vas odgovorili na nekaj kratkih vprašanj.  
Seveda.
Če nimate arhitekturne zasnove oz. arhitekta vam ga priskrbimo mi iz baze naših partnerjev.
Če pa že imate arhitekturno zasnovo jo bomo statično preverili in dopolnili, da bo ustrezno nosilna in potresno stabilna.
Ko dobimo arhitekturno zasnovo potrebujemo 5-10 delovnih dni, da jo statično preverimo in dopolnitve pošljemo arhitektu, ki konstrukcijo uskadi z vsemi projektanti.
Fazo izrisa vseh potrebnih načrtov za izvedbo pa traja še dodatnih 5-10 delovnih dni.
Seveda.
Poleg vseh armaturnih in delavniških načrtov so tudi kosovnice, s točno količino potrebne mrežne armature in armaturnih palic ter količina konstrukcijskega jekla.

Projektiranje nosilne konstrukcije objekta

Faza projektiranja gradbenih konstrukcij se prične s statično preverbo same konstrukcije.
 Sledi izdelava 3D modela konstrukcije ter armiranje v 3D modelu (BIM). 
Naš končni izdelak so armaturni ali delavniški načrti, ki vam omogočajo nemoteno gradnjo objekta.

Reference

Spodaj so navedene naše reference v obdobju zadnjih pet let.
V pripravi

Kontaktni podatki podjetja

GRADBI IZTOK ZAJC S.P.
Ostrovrharjeva ulica 1,
1215 Medvode

gsm: +386 (0)41 891 280
e-mail: gradbi@gmail.com
URL: www.gradbi.si

Transakcijski račun pri NLB Medvode d.d.
IBAN SI56 0202 1025 7195 509

Davčna številka
SI19049951

Matična številka
3308006000

Direktor
Iztok Zajc, univ.dipl.inž.grad.

Išči